Logo of Vovisoft

Bài tự Học Visual Basic

  Visual Basic là ǵ? (Tiếng Anh)

 

Chương tŕnh tự học Visual Basic sơ cấp dành cho học viên nhập môn

 

Bài tự học 1: Làm quen với Visual Basic 6
Bài tự học 2: T́m hiểu thêm về TextBox và Label Controls
Bài tự học 3: Frame, Check Boxes và Option Buttons
Bài tự học 4: Đồ họa: PictureBox, Image, Shape và Line controls

 

Các bài tự học sẽ tuần tự được đưa lên liên mạng.
Mời bạn trở lại học thêm.