Logo of Vovisoft

HỌC VISUAL BASIC 6.0 TỪ XA VỚI VOVISOFT

Dẩn nhập

Mục đích của khóa Microsoft Visual Basic 6 học từ xa (Hàm Thụ) của Vovisoft là để cung ứng cho các học viên Tin Học người Việt Nam ở khắp nơi một phương tiện để tự học VB6 hầu bổ túc nghề nghiệp Tin Học của mình hay có một nghề mới về programming dựa trên ngôn ngữ lập trình thịnh hành nhất.
Bài vỡ khóa Hàm Thụ nầy sẽ bắt đầu xuất hiện vào tháng Ba năm 2001.
Tuy nhiên bạn có thể đăng ký sớm hơn để Vovisoft bổ cho bạn một Giám Thị.
Nếu bạn đọc trang nầy sau tháng Ba 2001 và muốn đăng ký học, xin cứ xúc tiến và bắt đầu học từ bài thứ nhất. Tức là, bạn có thể khởi đầu lớp VB6 bất cứ lúc nào trong năm, miễn là bạn được Vovisoft thâu nhận và bổ cho một Tutor.
Lớp nầy nhắm vào những người chưa hề biết qua programming trước đây. Tuy nhiên học viên cần có một khái niệm vững vàng về MSWindows và đã dùng thành thạo ít nhất một program của MSOffice, như MSWord, MSExcel hay MSAccess. Nếu không, học viên sẽ không theo kịp vì không hiểu các từ ngữ và ý niệm về MSWindows.
Trình độ tối thiểu của một học viên là tương đương với bằng Tú Tài I của Việt Nam, tốt nhất là ban A (Khoa học) hay ban B (Toán) và học viên phải yêu chuộng Tin học. Những ai thích "vọc" computer và chịu khó thì dù chưa có bằng Tú tài I cũng có thể theo học được.
Đối với những người đã từng học programing ở Đại học hay trường Cao Đẳng sẽ thấy lớp nầy tương đối dễ nên nếu muốn thử xem có điều gì học hỏi được từ các bài học thì có thể đốt giai đoạn, lựa bài nào khó hơn để học.
Lớp Hàm Thụ VB 6.0 nầy là kết quả của sự chuẩn bị kiên nhẩn trong nhiều năm qua của Vovisoft. Ước vọng của Vovisoft là lần lượt để lên Web những bài vỡ tự học có giá trị để góp phần vào công tác giáo dục Tin Học cho bà con Việt Nam chúng ta. Lúc đầu các Webpages chỉ có chữ và một ít hình, lần lần sẽ dùng Multimedia, có tiếng nói và animation, cho sống động và thú vị.

Cách dạy

Trước hết các học viên cần phải đăng ký với Vovisoft để dược bổ cho một Cô (hay Thầy), còn gọi là Giám Thị, làm người hướng dẩn mình ( xem Thành Phần Ban Giảng Huấn của Vovisoft). Hầu hết các tài liệu sẽ đuợc cung cấp sẵn trên Website www.vovisoft.com hay những chỗ khác trên Internet để bạn có thể download trực tiếp. Thỉnh thoãng, Giám Thị sẽ Email tài liệu đến cho bạn.
Bạn có thể bắt đầu học khóa Hàm Thụ lúc nào cũng được, miễn là một khi đã bắt đầu thì nhất định, quyết chí sẽ đeo đuổi học cho đến khi xong.
Người soạn bài chánh là Thầy Lê Đức Hồng. Tất cả các bài đều được viết bằng tiếng Việt, nhưng các từ ngữ chuyên môn thường được giữ nguyên tiếng Anh. Trong Source Code các chương trình VB 6.0, những lời chú thích (comments) hầu hết là tiếng Anh, một phần vì không tiện dùng Tiếng Việt có dấu, một phần vì các học viên được khuyến khích lần lần có thể tự mình đọc các trang Help tiếng Anh. Nói tóm lại, vai trò của Vovisoft là thực hiện cái móc nối giúp đở tiếng Việt cho bạn trong giai đoạn đầu. Khi trở thành một programmer chuyên nghiệp bạn cần phải giỏi tiếng Anh để đọc các tài liệu gốc và có thể làm việc với người ngoại quốc trong tương lai.
Mỗi hai tuần sẽ có bài tập cho bạn làm và nộp với Giám thị mình qua Email. Nếu có trở ngại nào trong bài làm bạn cũng có thể hỏi Giám thị bằng cách Zip cả project lại và gởi bằng Email. Do đó bạn phải có Internet mới học được
Chương trình học sẽ kéo dài khoảng 12 tháng. Trong ba tháng cuối bạn sẽ bắt đầu thực hiện một dự án bằng VB6 và MSAccess database. Đây là dịp để bạn học hỏi thêm các kinh nghiệm thực tiển.
Các học viên sẽ đuợc huấn luyện cho giỏi về VB6 với kinh nghiệm thực tế và được luyện thi để lấy chứng chỉ Designing And Implementing Desktop Applications With Microsoft Visual Basic 6.0 (70-176) .
Chứng chỉ nầy rất có giá trị để giúp bạn tìm việc làm trong ngành Programing/System Analyst.

Phí tổn

Lớp hàm thụ nầy hoàn toàn miễn phí. Sau khi được bổ cho một Giám Thị, một học viện trở thành một thành viên của Vovisoft mà không cần phải đóng học phí hay cúng tổ gì cả.
Tất cả các Cô, Thầy Vovisoft đều là những người yêu nghề Tin Học và đóng góp thiện nguyện.

Học viên phải làm gì?

Trước hết các học viên phải giữ lời cam kết dành ra mỗi tuần ít nhất 10 tiếng để học và làm bài tập VB6.
Bạn phải đồng ý với chủ trương của Vovisoft là yêu thương, kính trọng, đùm bọc anh em trong nhóm và tích cực dùng những gì mình học hỏi từ Vovisoft để giúp đở những người Việt Nam khác đang ở trong hoàn cảnh tương tợ như bạn hiện giờ. Nói tóm lại, hãy xem gương những người đi trước, sau khi có việc làm tốt họ đã quay trở lại Vovisoft để đóng góp và giúp đở anh chị em.
Sau khóa học VB6 các học viên có thể giữ mối liên hệ mật thiết với Vovisoft ở Úc để được yểm trợ về nghề nghiệp trong phạm vi Tin Học. Hy vọng trong tương lai Vovisoft sẽ để lên Net các bài vỡ về các khóa học khác như Web Development, MCSE Windows2000 .v.v..

Một ít về Vovisoft

Vovisoft đựơc thành hình năm 1995 do sáng kiến của cố võ sư Lý Hồng Tuấn, người chủ trì Vovikungfu (Hồng Gia Việt Nam, một môn phái võ Thiếu Lâm) tại Sydney, Úc Châu.
Vovisoft là một nhóm nhánh của Hội Hàn Lâm Vô Vi (VoviLearned Society). Mục đích chính của Vovisoft là giúp người Việt Nam tìm việc trong ngành tin học – hoặc là sinh viên mới ra trường chưa có sở làm, hoặc là người đứng tuổi muốn học một nghề mới.

Các hoạt động chính của Vovisoft là:
  • Dạy Microsoft Visual Basic 6.0 hằng tuần (do Cô Trần Thúy Hằng, Cô Bạch Trí, Kỹ sư Tăng Vinh Tài, Kỹ sư Phạm Mạnh Hảo, Kỹ sư Nguyễn Tấn Hiệp và Tiến Sĩ Lê Đức Hồng phụ trách).
  • Dạy Web Development (MS Frontpage, Javascript, Java, DCOM, Active Server Pages, cgi/Perl .vv..) hằng tuần (do Kỹ sư Lý Phúc Hiếu, Thầy Âu Địch Xương, Tiến Sĩ Lê Đức Hồng phụ trách).
  • Dạy MCSE Windows2000Server do Thầy Vũ Hữu Tín đảm trách.
  • Dạy MSOffice 2000 do quý Thầy Phạm Hinh, Nguyễn Đức Linh đảm trách.
  • Dạy English for the Professional do Tiến Sĩ Trương Tuấn Giác đảm trách.
  • Thực hiện mạng Web www.vovisoft.com để dạy phần mềm bằng tiếng Việt với sự cộng tác chính của Trương Tuấn Giác, Phạm Mạnh Hảo, Lý Phúc Hiếu, Lê Đức Hồng, Từ Ngọc Khang, Huỳnh Tuấn Khải, Nguyễn Văn Nhả, Lý Gia Nhẩn, Đặng Văn Sơn, Trần Công Sơn, Tăng Vinh Tài, Vũ Hữu Tín, Âu Địch Xương.
  • Giúp các hội viên tìm việc làm (do Tiến Sĩ Lý Gia Nhẩn, Tiến Sĩ Trương Tuấn Giác, Tiến Sĩ Lê Đức Hồng phụ trách).
  • Thực hiện các công trình phần mềm để kiếm lợi tức cho các hội viên (do Tiến Sĩ Trương Tuấn Giác lãnh đạo).
Cách tổ chức của Vovisoft rất lỏng lẻo. Nhóm không có Hội trưởng, Chủ tịch, Thư Ký hay Thủ Quỹ gì cả. Các quyết định quan trọng thường xãy ra trong khi ăn tối cuối tuần chung vui với nhau.
Mọi người đều được khích lệ để đóng góp sáng kiến và thi công thực hiện những ý nguyện của mình với sự yểm trợ của những bậc kinh nghiệm hơn trong nhóm.

Ghi danh vào khóa VB6 hàm thụ 

 

  Học Microsoft Visual Basic 6.0