Logo of Vovisoft

THÔNG BÁO CHO LỚP HÀM THỤ VB6

Thứ tư 28 Feb 2001

Người phụ trách

Lớp hàm thụ VB6 do Vovisoft tổ chức bắt đầu từ tháng ba 2001 sẽ gồm có các học viên đã ghi danh và học lớp vỡ lòng VB6 tại Saigon trong những ngày 3-6 Feb, 2001, và các học viên ghi danh trực tiếp trên mạng từ đầu năm đến giờ.
Con số người tham dự đến nay lên đến hơn 60. Chúng ta rất may mắn được Thầy Vũ Năng Hiền, một Kỹ sư lão thành của công ty telephone và viển thông Telstra, Úc, tình nguyện làm người quản trị lớp. Như thế, trong tương lai mọi thắc mắc về khóa học xin các học viên liên lạc với hoặc Tutor của mình, hoặc Thầy Hiền. Còn Thầy Hồng sẽ chuyên lo soạn bài cho khóa học. Email của Thầy Hiền là: nanghvu@yahoo.com
Thầy Vũ Năng Hiền đậu bằng Electronic Engineering Grad. Dip. và Bachelor of Computer Science ở University of Technology, Sydney. Sau đó Thầy làm LAN Administrator cho OTC 5 năm, Analyst Programmer, 5 năm. Bây giờ, Thầy làm Senior Software Engineer cho Telstra, chuyên về Satellite. Thầy đã từng dùng Visual Age cho Smalltalk, C++ và VB. Thầy cũng biết về ASP, VBScript, JavaScript và E-Commerce. Ngoài việc quản trị lớp Hàm Thụ VB6, Thầy Hiền còn đảm nhiệm vai trò một Tutor.

Email và Hình 4x6

Xin các học viên chưa cung cấp Email hãy sớm gời Email cho Thầy Hiền. Vì nếu không có Email của từng cá nhân thì rất khó làm việc. Xin mỗi người phải có Email cho riêng mình, đừng dùng chung Email của một học viên khác. Xin lấy một Email từ www.hotmail.com hay www.yahoo.com là chuyện dễ dàng.
Ngoài ra, để dễ nhận diện xin mỗi học viên scan một hình cở 4x6 và gởi về Thầy Hiền để giữ làm hồ sơ. Trong tương lai, Vovisoft có ý định phát cho mỗi người một thẻ hội viên có hình. Thẻ nầy ở Sydney được dùng để mở cửa ra vào sào huyệt.

Chương trình lớp VB6

Phần I - Căn bản về Visual Basic 6
 1. Hoan nghênh đến với VB6, đi dạo một vòng VB6
 2. Viết chương trình VB đầu tiên (bên trong một chương trình VB6)
 3. Form và các Controls thông thường
 4. Lập trình Vb6, IF THEN, DO, WHILE ...
 5. Các loại dữ kiện (data)
 6. Các dạng Data hữu dụng
 7. Dùng List Controls
 8. Tự tạo Object, lập trình theo hướng đối tượng là gì?
 9. Thiết kế tốt và Debug
 10. Làm việc với Menu
 11. Dialogs
 12. Đồ họa (Graphic)
 13. Dùng các controls của Database
 14. Lập trình dùng Database
 15. Object Variables
 16. Dùng DLL và Windows API
 17. Visual Basic và Components
 18. Tạo Controls cho chính mình
Phần II - Các bài lập trình VB6 mẫu

   Học Microsoft Visual Basic 6.0