<%@ Language = "VBScript" %> MCSE Home Page

Giới thiệu »
Cái nh́n Đầu tiên »
Hổ trợ kỹ năng »
Tự học MCSE »
Công cụ cần thiết »
Mẹo vặt và Kỹ thuật »
Vovisoft là nhóm nào? »
 

Chào

Trang MCSE chuyển giao tất cả thông tin, kỹ thuật và sự phát triển bạn cần, khi xử dụng những công nghệ của Microsoft®.

Để có một tiêu chuẩn khi công việc lập kế hoạch, thực hiện, bảo tŕ, và thông tin hỗ trợ cho nhiều hệ thống trong một doanh nghiệp rộng lớn của môi trường vi tính với Microsoft Windows 2000 platform, Microsoft .NET Enterprise Server và Microsoft BackOffice®.

Bạn viếng trang mcse chỉ cần đưa mũi chuột trên các đề mục phía bên trái th́ sẽ có phần giải thích tóm tắt để giúp bạn dễ dàng lựa chọn đề mục nào trong những trang nối tiếp.

  

 

Tin Tức

 

Tin tức về IT sẽ được đăng tại đây

Khi bạn muốn trở lại trang MCSE này, có 2 cách:

  1. Chọn MCSE logo trên góc phải

  2. Chọn trong menu Khóa học Vovisoft, và bấm vào MCSE

 

 
 

 

Khi nói đến một thành ngữ chuyên môn trong ngành tin học, chúng tôi không hy vọng là danh từ chúng tôi xử dụng đều chính xác, nhưng chỉ hy vọng là nó diễn tả được ư nghĩa đại cương của thành ngữ đó.

Khi gặp danh từ chuyên môn, chúng tôi xin để nguyên tiếng Anh.

  1. Không để bị lầm lẫn hoặc làm cho khó hiểu thêm vấn đề.
  2. Trao đổi kinh nghiệm và giao tiếp trong tương lai.

Chúng tôi luôn mong mỏi nhận được những đóng góp, phê b́nh để chúng ta ngày càng hoàn hảo hơn. Mong muốn chia sẻ qua trang mcse với bạn. Xin giử e-mail về tinvu@vovisoft.com
 

Top

  • The images of Microsoft Windows and/or other Microsoft products referenced herein are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation.
  • All materials have been translated to Vietnamese for educational purpose only.